HPG从EDSA拯救了男性

时间:2018-01-02 01:03:02166网络整理admin

<p>公路巡逻组织(HPG)周一,菲律宾国家警察公路巡逻队(HPG)将撤出其在Epifanio Delos Santos Ave的人员交通</p><p>警方官员周二表示,他们将其部署到其他问题区域</p><p> HPG总监Supt</p><p>同时担任机构间交通委员会(IACT)负责人的安东尼奥·加迪奥拉说,他们的人员将在C5路,英联邦大道以及通往尼诺阿基诺国际机场(NAIA)的所有道路上进行交通</p><p> HPG还将培训IACT的其他成员,特别是那些由地方政府部门部署的成员</p><p> “Sa ngayon po nasa pag-oorganisa na po kami nitong mga local enforcers para ma-integration natin</p><p> Itong mga enforcers e mga civilians po,kailangan po talagang i-organiz sila para magkaroon ng command kasi sa HPG may training ang mga tao natin sa military and police so i-give po namin'yung knowledge naming(我们现在正在组织当地的执法者他们的整合</p><p>这些是平民,这就是为什么他们必须在一个指挥下组织的原因,因为我们的军队和警察人员都经过培训,所以我们将把他们的知识传授给他们),“Gardiola说</p><p>警方官员表示,300名HPG男子不足,因此他们必须培训其他机构的人员,包括当地政府部门</p><p> “自从组织na-nat nat集成执法系统sa EDSA,lilipat naman po kami sa其他部门para maumpisahan po namin'yung pag-organiz sa kanila</p><p>特殊情况po itong NAIA dahil ito po'yung madalas makatanggap ng reklamo lalo na'yung mga kababayan natin na galing sa ibang bansa,mga外国人na dumadating(由于我们在EDSA组织了综合执法系统,我们将转移到其他部门所以我们可以组织其他团队.NAIA是一个特例,因为我们收到了很多投诉,“Gardiola说</p><p> 9月,